vodenje projektA digitalizacije podjetjA

TO je lahko TUDI VAŠa ZGODBa o USPešni digitalizaciji

01

Carbonin

  • Vodenje projekta digitalizacije poslovanja podjetja (nova predstavitvena stran podjetja, nova spletna stran s trgovino za blagovno znamko Carbonin, B2B portal, video predstavitev podjetja)
  • komunikacijske smernice in posodobitev celostne podobe podjetja (brandbook)
  • Analiza spletne prisotnosti s predlogom 11-tih hitrih izboljšav
Vodenje projektov digitalizacije_predstavitvena stran podjetja Carbonin
Nova spletna stran s trgovino - vodenje projekta digitalizacije Pizzeria Njamy
02

Pizzeria Njamy

  • Projekt digitalizacije podjetja – nova spletna stran s spletno trgovino Pizzerije Njamy
  • Komunikacijske smernice blagovne znamke Njamy (brandbook)
  • Celostna marketinška podpora
  • Nastop na digitalnih kanalih: Facebook, Instagram, Google my business
03

Domača marenda

  • Projekt digitalizacije podjetja – nova spletna stran s spletno trgovino Domača marenda
  • Komunikacijske smernice blagovne znamke Domača marenda (brandbook)
  • Brief za fotografiranje

Potrebujete pomoč pri realizaciji projekta digitalizacije v vašem podjetju?

Nimate ne znanja ne časa, da bi projekt digitalizacije lahko speljali sami?
Za čas trajanja projekta lahko postanem del vaše ekipe in uporabim vsa svoja znanja in izkušnje, da v skladu z vašimi potrebami in željami uspešno dosežemo zastavljene cilje.

Kaj storiti, ko želite narediti pravi korak v smeri digitalizacije podjetja, svojega poslovanja a v podjetju nimate ustreznih znanj, ljudi niti časa, da bi projekt sami uspešno pripeljali do cilja?

Res je, digitalizacija podjetja povečuje prihodke, izboljšuje učinkovitost in dviguje konkurenčnost. Digitalizacija je zdaj že nujno potreben korak v razvoju podjetja in če ste prišli na mojo stran, se tega zagotovo dobro zavedate.

Če ste kot malo ali srednje podjetje uspešno kandidirali na razpisu za sofinanciranje podjetij na temo digitalizacije, da bi dvignili raven svojih digitalnih kompetenc, izboljšali digitalni marketing ali izdelali digitalno strategijo ste gotovo še pod dodatnim pritiskom, da ujamete v razpisu določene roke.

Kaj storiti, ko ni časa in ljudi za realizacijo projekta digitalizacije v podjetju
Maja Lapajne vodenje projektov digitalizacije podjetij_2

Niste edini. Lahko vam pomagam.

V več kot 20-tih letih sem vodila že številne uspešne projekte s področja digitalizacije, digitalnega marketinga, blagovne znamke in najboljše uporabniške izkušnje. Več o njih si lahko preberete na mojem Linkedin profilu, višje na tej strani pa najdete predstavitev nekaj projektov iz moje samostojne poslovne poti.

Kontaktirajte me, da pogledamo, ali in kako lahko pomagam tudi vam. Če se ujamemo, lahko za čas trajanja projekta postanem del vaše ekipe in uporabim vsa svoja znanja in izkušnje, da v skladu z vašimi potrebami in željami v dogovorjenih rokih ustvarimo tak digitalni izdelek ali storitev, s katerimi boste dosegli zastavljene cilje in bo postal temeljni del uspešnega poslovanja vašega podjetja.

kaj vse lahko vključuje vodenje projekta?

Analiza stanja in snovanje projekta

Priprava specifikacije in izbor ter potrditev drugih zunanjih izvajalcev

Kick-off sestanek projektne ekipe z določitvijo časovnice in odgovornosti

Priprava vsebin (tekstov)

Priprava briefov za zunanje izvajalce in sodelovanje pri izvedbi (design, foto, video)

Sprotno testiranje in beta testiranje s pravimi uporabniki pred lansiranjem

Komunikacijska podpora ob lansiranju (promocija ob launchu)

Uvajanje novosti v redne procese poslovanja v podjetju (usposabljaje zaposlenih)